آسانسورهای شیشه ای و نمادار

شرکت آسانسور نوین ارتفاع در نتیجه تحقیقات مداوم و نیز با بکار گیری فناوری نوین ساخت و طراحی صنعتی توانسته است این محصول را برای هموطنان عزیز ارئه نماید.

آسانسورهای نمادار فقط وسیله برای حمل و نقل عمودی نمی باشد بلکه این نوع از آسانسور ها مفهومی از زیبا شناسی و طراحی مدرن برای ساختمان ها در بر دارد.


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات