آسانسور آتش نشان

این نوع از آسانسورها می بایست حداقل یک  دستگاه طبق ضوابط آتش نشانی در ساختمان هایی که ارتفاع آنها از 23 متر بیشتر میباشد و همچنین حداقل دو دستگاه برای ساختمان های با ارتفاع بیش از 40 متر نصب گردد.

در آسانسور های معمول به هنگام بروز آتش سوزی در طبقات ساختمان، کلیه آسانسورها با فرمانی که از مرکز کنترل اطفاء حریق و حسگرهای موجود در ساختمان به تابلو های فرمان آسانسورها صادر می گردد،  آسانسورها به طبقه ای که از پیش بعنوان طبقه ایمن معرفی گردیده است حرکت کرده و پس از تخلیه مسافرین، آسانسور خارج از سرویس می شود ولی در آسانسور آتشنشان مطابق با ضوابط آتش نشانی سیستم کنترل آسانسور به طور اتوماتیک کابین آسانسور را پس هدایت به طبقه ایمن و تعریف شده می بایست بتواند آسانسور مذکور آماده سرویس دهی به مامورین آتش نشانی شود.

در این مرحله کلیه شستی های احضار طبقات از سرویس دهی خارج گردیده، کلیه فرامین آسانسور از داخل کابین تحت اختیار مأمور آتش نشان قرار میگیرد و بطور دستی توسط مأمور آتش نشان آسانسور به طبقه ای که در ان احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد مراجعه کرده، جهت تخلیه به فضای امن به کمک افراد ناتوان و یا معلول حرکتی می شتابد.

شرکت آسانسور نوین ارتفاع با توجه به نیاز امروز ساختمان ها همچنین مطالعه و بهرمندی از نیرو های متخصص و خلاق و همینطور با با تکیه به  استاندارد های روز دنیا همچون EN81 – 72  اروپا توانسته است هموطنان عزیز را از ارائه این محصول بی نیاز نماید.

در صورت نیاز به ضوابط طراحی آسانسور آتش نشان لطفا کلیک کنید 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات