آسانسورهای هیدرولیک

دراین نوع آسانسور، نیروی رانش از طریق تحت فشار نهادن سیالی نظیر روغن ایجاد شده و به جکهای هیدرولیکی منتقل و باعث ایجاد حرکت می گردد. آسانسور های هیدرولیک در ظرفیت های مختلف با طول مسیر حرکت کم به کار گرفته می شوند و معمولاً در ظرفیت های بالا نسبت به انواع کششی مقرون به صرفه تر می باشند. حرکت نرم و روان و قابلیت تنظیم سرعت، دقت توقف در تراز طبقه، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک از مزایای این نوع آسانسورها است.
عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در بالای چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه نیز از مزیتهای این نوع میباشد. سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات