نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰۰

نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰۰

1 مرداد1400
نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰۰

 نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی توسط اتحادیه آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند .


دانلود مستقیم نرخنامه از سایت اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی 

نظرات
ارسال نظر