مبارزه با مهر فروشی

مبارزه با مهر فروشی

31 شهریور1394
مبارزه با مهر فروشی

اعضای سندیکا برای مبارزه با مهرفروشی کمک کنند

به گزارش خبرنگار سندیکای آسانسور، مهندس زهره وندی درنشست کارگروه کنترل ونظارت سندیکای صنایع آسانسوروپله برقی ایران، با بیان این مطلب درمورد پدیده مهرفروشی وعلل آن تصریح کرد: یکی ازمواردی که باید به آن اشاره شود این است که چهره مهرفروش ها عوض شده است، یعنی امروزه با شرکت هایی برخورد می کنیم که شاید بالای ۲۰ سال سابقه دارند اما بعضا در همین ۶ یا ۷ ماه اخیر مهرفروشی داشته اند . کسانی که شاید اعتبار زیادی هم دارند و معمولا دلایل این کار زشت را ناآگاهی توصیف می کنند و گاهی هم به مشکلات اقتصادی اشاره دارند. ممکن است بگویید که ناآگاهی نیست اما دربعد اقتصادی مورد مهم،ضرر بیش تر است نه سود بیش تر.

وی افزود: مهرفروشی برای آنهایی که مشکل اقتصادی داشته اند دقیقا مانند کسی است که متاسفانه نزول گرفته و شاید در ابتدای راه پول خوبی نصیبش شده باشد اما وقتی قرار است آن را پس بدهد ضرر زیادی خواهد داشت.باتوجه به این که قرار است از ۶ ماه آینده مالیات محاسبه گردد بنابراین برای مهرفروشان مشکل دارایی پیش می آید، آنها لیست همه استانداردها را خارج کرده و یکی یکی بررسی می کنند و شرکتی که از روی ناآگاهی مهرفورشی کرده و یا در ابتدای راه به زعم درآمد بیش تر این کار زشت و شوم را انجام داده کم کم متوجه می شود که با دست خودش تمام سرمایه اش را تا مرز نابودی پیش برده است.

یکی از حضار در جلسه به این مورد ایرادی وارد کرد و گفت: افراد بسیاری را می شناسم که تنها از همین راه نزدیک به یک میلیارد تومان سود خالص داشته اند اما خیلی کمتر از من که هرگز این کار را انجام نداده ام ، مالیات داده اند. اگر امکان دارد یک راه حل عنوان کنید نه این که تنها به ذکر دلایل این پدیده شوم بپردازید.

مهندس زهره وندی درادامه افزود: این چرخه معیوب است و هر چقدر که تکرار شود بیش تر باعث کاهش قیمت ها خواهد شد. در این جلسه مهم باید به چند موضوع اساسی بپردازیم. اول این که راهکارهای پیشگیری از پدیده شوم مهرفروشی را بررسی کنیم، دوم این که راهکارههای برخورد با افراد خاطی بررسی شود، موضوع سوم طلب همکاری همه دوستان و اعضای سندیکا است. نباید انتظار داشته باشید که سندیکا با این افراد محدود بتواند در عرصه مبارزه با مهرفروشی تلاش آنچنانی داشته باشد. در سندیکا در این مورد زمان بسیار زیادی صرف شده و تلاش زیادی صورت گرفته است. افراد حاضر در کمیته مهرفروشی خارج از ساعات اداری و در زمان هایی که حتی فراتر از ساعات کاری شخصی خودشان است در این زمینه وقت گذاشته و تلاش می کنند. در این عرصه وقت زیادی صرف می شود ولی نیرو خیلی کم داریم. حجم کار هم خیلی بالا است، توجه کنید که در ۹ ماه اول حدود ۲۲ هزار مورد وجود داشته است. کنترل این ۲۲ هزار مورد و قرارداد منعقد شده ، شوخی نیست. ازهمه شما در این جلسه و جلسات مشابه خواهش می کنیم که به سندیکا کمک کنید و در بند ۳ نهایت همکاری را داشته باشید.

وی افزود: یکی از راهکارهای مهم این است که نام شرکت های آسانسوری را در پروانه های ساختمانی وارد کنیم، با شهرداری جلسات متعددی را پشت سر گذاشته ایم و دوم این است که برای شرکت ها حد قایل شویم و قانونی گذاشته شود که از مرز خاصی به بعد شرکت ها حتما کنترل شوند. از طرفی قراربراین شد که فرم هایی تشکیل شود تا سندیکا ازطریق همین فرم ها شرکت هایی را که در حال عقد قرارداد هستند و پروانه طراحی و مونتاژ دارند زیر نظر داشته باشد اما همه این موارد در حد پیشنهاد بوده و هنوز قطعیت پیدا نکرده است و در حال بررسی است.


 

نظرات
ارسال نظر