عدم اجرای کارهای اجرتی

عدم اجرای کارهای اجرتی

25 مهر1394
عدم اجرای کارهای اجرتی

عدم اجرای کارهای اجرتی

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره و بازرسین دوره هشتم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه در محل سندیکا تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی ماده یک شیوه نامه جدید صدور و تمدید پروانه واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور، هیئت مدیره سندیکا تأکید نمود که شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ می بایستی از انعقاد قرارداد و پذیرش و اجرای کارهای اجرتی خودداری نمایند .

جهت مزید اطلاع ، ماده یک شیوه نامه جدید صدور پروانه واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور به شرح ذیل است:

ماده یک:

حوزه های فعالیت واحد های طراحی و مونتاژ آسانسور مجموعه خدمات و عملیات طراحی، محاسبه، تدارک و تامین قطعات و اجزا، نصب و راه اندازی کامل آسانسور در محل و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. انجامفعالیت های ذکر شده در صلاحیت واحدهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور می باشد و واحدهایی کهدارای پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه تولید قطعات و اجزا آسانسور، و یا دارای جواز کسب در زمینه عرضه اقلام یاد شده هستند، مجاز به انجام فعالیت در رابطه با طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور نمی باشد و چنانچه اینگونه واحدها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند در این زمینه فعالیت نمایند ضرورتاً می بایست نسبت به اخذ پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، مطابق ضوابط این شیوه نامه، اقدام نمایند.

همچنین در جلسه پانزدهم هیئت مدیره و بازرسین سندیکا با تمدید پروانه چند شرکت و پذیرش درخواست عضویت شرکت های متقاضی نیز موافقت گردید.
 

بسمه تعالی

 

اعضای محترم سندیکا
با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران و شاغلین محترم صنعت آسانسور و پله برقی می رساند، همانطور که استحضار دارید در شیوه نامه صدور پروانه طراحی و مونتاژ و ماده یک آن و همچنین پروانه های طراحی و مونتاژ صادره صراحتاً قید گردید:

"حوزه فعالیت واحدهای طراحی و مونتاژ، مجموعه خدمات، عملیات، طراحی، محاسبه، تدارک و تأمین قطعات و اجزاء و نصب و راه اندازی کامل آسانسور در محل و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد."

متأسفانه شاهد تفسیر اشتباه موضوع پروانه طراحی و مونتاژ از جانب برخی همکاران هستیم که به صورت اجرتی، صرفاً اقدام به نصب و راه اندازی آسانسور نموده و تدارک، تهیه و خرید قطعات توسط مالک ساختمان صورت 
می پذیرد که این روش باعث بی اعتمادی سایر سازندگان ساختمان ها به صنعت آسانسور و افت کیفی کارهای اجرائی و در بسیاری از موارد به دلیل عدم پشتیبانی مناسب جهت رفع عیب قطعات معیوب تأمین شده توسط مالک ساختمان، باعث بروز مشکلاتی برای بهره برداران گردیده و ضمن تحمیل ضرر و زیان مالی و جانی گاهاً جبران ناپذیر به بهره برداران، باعث بی اعتمادی مضاعف جامعه به این صنعت و زحمت کشان آن و نهایتاً افت شخصیت حرفه ای و کاری شاغلین محترم این صنعت می گردد.

لذا یادآوری می گردد، با توجه به درخواست اعضای محترم سندیکا و علی رغم تذکرات مکرر شفاهی گذشته، از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه بایستی دارندگان پروانه، مطابق ضوابط آن اقدام به طراحی، فروش، نصب و راه اندازی آسانسور نمایند و اجرای کار به صورت اجرتی تخلف صنفی محسوب شده و با خاطیان در چهارچوب ظوابط شیوه نامه رفتار خواهد شد.

امیدواریم با همکاری و هماهنگی اعضای محترم، شاهد پیشرفت روز افزون صنعت آسانسور و پله برقی کشور عزیزمان ایران باشیم.


 

نظرات
ارسال نظر