طرح اقساطی بازسازی آسانسور

طرح اقساطی بازسازی آسانسور

28 خرداد1398
طرح اقساطی بازسازی آسانسور

خدمات اقساطی بازسازی ، نوسازی و استاندارد سازی آسانسور 

شرکت آسانسور نوین ارتفاع  در راستای رضایت هرچه بیشتر مشتریان گرامی  طرح اقساطی خدمات بازسازی آسانسور را با شرایط ویژه در دستور کار خود قرار داد است . لازم به ذکر است تا پیش از این هزینه بازسازی آسانسور همزمان با اتمام تعهدات تسویه کامل می شد اما با توجه به افزایش هزینه های زندگی و شرایط اقتصادی کشور ، این شرکت در نظر دارد جهت سهولت و کم کردن فشار یکباره پرداخت هزینه ها ، از این پس هزینه بازسازی آسانسور را به صورت اقساط  بدون بهره ، طی 2 الی 4 چک در بازه زمانی یک ماهه دریافت نماید .
در ضمن سیاست شرکت آسانسور نوین ارتفاع در بازسازی آسانسور استفاده حداکثری از قطعات کار کرده  موجود می باشد و سعی ما هنگام نوسازی ، تعمیر قطعات معیوب ( در صورت امکان تعمیر و یا به صرفه بودن تعمیر به نسبت تعویض ) در مرحله نخست و اجتناب از تعویض آن می باشد .

نظرات
ارسال نظر