سیستم کنترل دسترسی

منظور از يك سيستم كنترل دسترسي سيستمي است كه بر پايه يكي از مكانيزم هاي شناسايي به جايگزيني يك قفل و كليد مكانيكي مي پردازد.

سیستم  کنترل دسترسی آسانسور جهت محدود سازی استفاده از آسانسور طراحی گردیده به این شکل که افراد مجاز و تعریف شده در سیستم، اجازه استفاده از آسانسور را خواهند داشت. این سیستم نقش عمدهای در بهبود  امنیت ساختمانهای  بلند مرتبه، هتلها، مراکز نظامی، ... در مقابل ورود افراد غیر مجاز را دارد.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات