نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 99

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 99

27 اسفند1398
نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 99

پیرو اطلاعیه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی از آنجایکه تاکنون دستمزدها سال 99 مشخص نگردیده است امکان دادن نرخ نامه سرویس و نگهداری سال آینده هنوز میسر نمی باشد و می بایست کلیه همکاران حق و السرویس فروردین ماه سال 99 را علی الحساب دریافت کنند .

نظرات
ارسال نظر