آسانسور DOMOFLEX2

آسانسور DOMOFLEX2

23 دی1400
آسانسور DOMOFLEX2

Area Lift   بخشی از شرکت Lifting Italia، آسانسور پلتفرمی را طراحی کرده است که بصورت پیچ و مهره ای نصب میگردد و آن را به نام DOMOFLEX2   منتشر کرده است. این پلت فرم در سال 2015 طراحی و نصب و راه اندازی شد و بیش از 45 کشور در دنیا فروخته شد.
DOMOFLEX2 دارای طراحی کاملا جدید در درب ها، کابین و دربها میباشد. این آسانسورمیتواند در فضا های باز و بسته نصب و راه اندازی شود، همچنین این آسانسور میتواند در ابعاد چاه 1100 میلیمتر به ارتفاع حرکتی 15 متر با سرعت 0.15 m/s  بدون نیاز به چاهک (PIT) و موتورخانه آسانسور نصب و راه اندازی شود.
Area Lift   بخشی از شرکت Lifting Italia، آسانسور پلتفرمی را طراحی کرده است که بصورت پیچ و مهره ای نصب میگردد و آن را به نام DOMOFLEX2   منتشر کرده است. این پلت فرم در سال 2015 طراحی و نصب و راه اندازی شد و بیش از 45 کشور در دنیا فروخته شد.
DOMOFLEX2 دارای طراحی کاملا جدید در درب ها، کابین و دربها میباشد. این آسانسورمیتواند در فضا های باز و بسته نصب و راه اندازی شود، همچنین این آسانسور میتواند در ابعاد چاه 1100 میلیمتر به ارتفاع حرکتی 15 متر با سرعت 0.15 m/s  بدون نیاز به چاهک (PIT) و موتورخانه آسانسور نصب و راه اندازی شود.
 

نظرات
ارسال نظر