شرح قطعات اصلی آسانسور

شرح قطعات اصلی آسانسور

1 دی1402
شرح قطعات اصلی آسانسور

به طور کلی تمامی آسانسور ها دارای برخی اجزا و قطعات اصلی و مشترک به شرح زیر می باشند :

  1. سیم بکسل
  2. تابلو فرمان
  3. سیستم محرکه
  4. درب طبقات
  5. تراول کابل
  6. ریل های راهنما
  7. شاسی های احضار
  8. درب کابین

نظرات
ارسال نظر