روغن موتور گیربکس آسانسور

روغن موتور گیربکس آسانسور

16 اسفند1400
روغن موتور گیربکس آسانسور

روغن موتور گیربکس آسانسور

روغن در موتور گیربکس نقش مهم، حیاتی و سرنوشت سازی در کیفیت حرکتی، طول عمر و عملکرد  آن دارد. لذا توجه به آن برای هر دوره ی سرویس امری مهم و حتمی است.
در موتور گیربکس های آسانسور به طور کلی از دو نوع روغن استفاده میشود:
  1. روغن های معدنی ( MINERAL )
  2. روغن های پایه گیاهی ( SYNTHETIC )
باید توجه داشت که هر موتور بنا به توصیه شرکت سازنده در دفترچه یا بر روی پلاک چه روغنی را مصرف می کند و الزاماً و حتماً از همان روغن برای زمان های راه اندازی و تعویض استفاده کرد.
تذکر بسیار مهم اینکه به هیچ عنوان نباید این دو روغن را با یکدیگر مخلوط کنیم، زیرا در این صورت منجر به آسیب های جدی به موتورگیربکس خواهد شد.

نظرات
ارسال نظر